Senin, 17 Oktober 2011 - 0 komentar

Malu

1.) Abu mas'ud uqbah bin amr al-anshari al badri ra, berkata, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; "sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama ialah," bila engkau tidak malu maka berbuatlah sekehendak hatimu (HR Bukhari)

2. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidaklah kekejian - atau melanggar batas menurut ketentuan syara' atau adat - itu bertempat dalam sesuatu, melainkan ia akan menyebabkan celanya dan tidaklah sifat malu itu bertempat dalam sesuatu, melainkan ia akan merupakan hiasannya - yakni malu mengerjakan kejahatan atau apa-apa yang tidak sopan." Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

3.Dari Abu Mas'ud al-Anshari r.a., katanya: "Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya sebahagian dari apa-apa yang ditemukan oleh para manusia dari ucapan kenubuwatan yang pertama ialah: "Jikalau engkau tidak mempunyai rasa malu - untuk mengerjakan keburukan, maka berbuatlah menurut kehendakmu." (Riwayat Bukhari)

0 komentar:

Posting Komentar