Sabtu, 15 Oktober 2011 - 0 komentar

Istiqamah

Abu amr, (ada yang menyebutnya abu amrah) sufyan bin abdillah ats-tsaqafy ra. berkata, aku berkata, "Wahai rasulullah beritahukan kepadakau sesuatu ungkapan tentang islam yang tak akan kutanyakakan  kepada seorangpun selain engkau, beliau bersabda" "Katakanlah, amantu Billah (Aku beriman kepada Allah), kemudian istiqamah-lah (HR Msulim)

0 komentar:

Posting Komentar