Sabtu, 15 Oktober 2011 - 0 komentar

Ghaib

1.) Ibnu umar berkata "rasulullah bersabda' kunci-kunci ghaib ada lima yang hanya diketahui oleh Alloh, yaitu
  • tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Alloh,
  • tidak ada yang mengetahui apa yang ada didalam kandungan kecuali Alloh
  • tidak ada yang mengetahui apa yang akan ia lakukan besok kecuali Alloh
  • Tidak ada yang akan mengetahui kapan turunnya hujan
  • dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat  kecuali Alloh,
dalam riwayat lain kemudia beliau membaca ayat "
inna allaaha 'indahu 'ilmu alssaa'ati wayunazzilu alghaytsa waya'lamu maa fii al- arhaami wamaa tadrii nafsun maatsaa taksibu ghadan wamaa tadrii nafsun bi- ayyi ardhin tamuutu inna allaaha 'aliimun khabiirun
[31:34] Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok   Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

0 komentar:

Posting Komentar