Sabtu, 15 Oktober 2011 - 0 komentar

Harta/ Rezki

1. Dari abu salim bin abdullah bin umar  dari ayahnya  dari umar ra ,  ia berkata ; Rasulullah saw memberi bagian dari sedekah kepada saya, tetapi  saya menolaknya dan saya katakan " Wahai rasulullah  berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan "beliau bersabda " terimalah  apabila harta itu mendatangimu  sedangkan kamu tidak mengharap-harapkannya dan meminta, kemudia terserah kamu , boleh kamu makan atau kamu sedekahkan . dan yang tidak datang kepadamu, janganlah kamu menuruti hawa nafsumu untuk mendapatkannya" Salim berkata "setelah itu abdullah tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain dan tidak pernah menolak pemberian (HR Bukhari dan Muslim )
2. Dari ibnu mas'ud ia berkata; Rasulullah saw bertanya; " siapakah diantara kalian yang lebih mencintai harta warisan daripada harta sendiri ? para sahabat  menjawab; Wahai  rasulullah , sesungguhnya kami lebih mencintai harta sendiri "beliau bersabda "Sesungguhnya harta sendiri lebih diutamakan dan harta waris, harus dikesampingkan (HR Bukhari )
Harta Rampasan
1. Dari Abu Hurairah r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda:"Ada seorang Nabi dari golongan beberapa Nabi shalawatullahi wa salamuhu 'alaihim berperang, kemudian ia berkata kepada kaumnya: "Jangan mengikuti peperanganku ini seorang lelaki yang memiliki kemaluan wanita - yakni baru kahwin - dan ia hendak masuk tidur dengan isterinya itu, tetapi masih belum lagi masuk tidur dengannya, jangan pula mengikuti peperangan ini seorang yang membangun rumah dan belum lagi mengangkat atapnya - maksudnya belum selesai sampai rampung sama sekali, jangan pula seseorang yang membeli kambing atau unta yang sedang bunting tua yang ia menantikan kelahiran anak- anak ternaknya itu - yang dibelinya itu.
Nabi itu lalu berperang, kemudian mendekati sesuatu desa pada waktu shalat Asar atau sudah dekat dengan itu, kemudian ia berkata kepada matahari: "Sesungguhnya engkau - hai matahari - adalah diperintahkan - yakni berjalan mengikuti perintah Tuhan - dan saya pun juga diperintahkan - yakni berperang ini pun mengikuti perintah Tuhan. Ya Allah, tahanlah jalan matahari itu di atas kita." Kemudian matahari itu tertahan jalannya sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Beliau mengumpulkan banyak harta rampasan. Kemudian datanglah, yang dimaksud datang adalah api, untuk makan harta rampasan tadi, tetapi ia tidak suka memakannya. Nabi itu berkata: "Sesungguhnya di kalangan engkau semua itu ada yang menyembunyikan harta rampasan, maka dari itu hendaklah berbai'at padaku - dengan jalan berjabatan tangan - dari setiap kabilah seseorang lelaki. Lalu ada seorang lelaki yang lekat tangannya itu dengan tangan Nabi tersebut. Nabi itu lalu berkata lagi: "Nah, sesungguhnya di kalangan kabilah-mu itu ada yang menyembunyikan harta rampasan. Oleh sebab itu hendaklah seluruh orang dari kabilahmu itu memberikan pembai'atan padaku." Selanjutnya ada dua atau tiga orang yang tangannya itu lekat dengan tangan Nabi itu, lalu beliau berkata pula: "Di kalanganmu semua itu ada yang menyembunyikan harta rampasan." Mereka lalu mendatangkan sebuah kepala sebesar kepala lembu yang terbuat dari emas - dan inilah benda yang disembunyikan, lalu diletakkanlah benda tersebut, kemudian datanglah api terus memakannya - semua harta rampasan. Oleh sebab itu memang tidak halallah harta- harta rampasan itu untuk siapapun ummat sebelum kita, kemudian Allah menghalalkannya untuk kita harta-harta rampasan tersebut, di kala Allah mengetahui betapa kedhaifan serta kelemahan kita semua. Oleh sebab itu lalu Allah menghalalkannya untuk kita." (Muttafaq 'alaih)

0 komentar:

Posting Komentar