Sabtu, 15 Oktober 2011 - 0 komentar

Azan

1.) Apabila engkau sedang mengurus kambing atau ditengah padang maka azankanlah untuk menyerukan shalat dan keraskanlah  suaramu dengan seruan itum karena sesungguhnya jin manusia dan aoaoun yang mendengar selama suara azan itu pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi baginya (Riwayat bukhari)

2.) Sabda rasulullah saw barang siapa yang lahir  anaknya maka azankanlah pada telinga kanannya dan iqamahlah  pada telinga kirinya maka anak itu tidak dimudharatkan oleh jin (tidak kena penyakit kanak-kanak (Diriwatkan dalam kitab Ibnu suni dari hasan bin ali)

3.) Dari jabir bin samurah ia bercerita " Bilal azan apabila matahari telah tergelincir tidak dikuranginya lafadz azan itu  kemudian ia belum iqamah  sehingga nabi saw keluar apabila  beliau telah keluar barulah bilal iqamah  yaitu setelah melihat  beliau (riwayat ahmad dan muslim)

4.) dari ibnu mas'ud.Sesungguhnya nabi saw telah bersabda "janganlah terhalang salah seorang dari pada kamu dari makan sahu karenba azannya Bilal, sesungguhnya bilal bila azan agar orang yang sedang beramal kembali beristirahat, dan orang yang tidur agar bangun dan siap-siap untuk shalat (Riwayat Jamaah kecuali tarmizi)6.)Rasulullah saw. telah berkata kepada abdullah bin zaid ajarkanlah lafaz azan kepada bilal, karena sesungguhnya suaranya lebih keras dan lebih baik daripada suaramu(Riwayat abu dawud)

7.) Dari anas bin malik ia berkata "rasulullah telah berkata, ' Doa (permintaan ) di antara azan dan iqamah tidak ditolak (Riwayat ahmad , abu dawud, dan tirmizi)

8.) Sabda rasulullah saw; apabila kamu mendengar azan, hendaklah kamu berkata seperti yang dikatakan oleh muazin(riwayat bukhari dan muslim) pada rowayat muslim dikatakan, kecuali sewaktu mendengar "Hayya alas-salah,hayya alal-falah, maka yang mendengar hendaklah berkata la haula walaquwwata illa billah (Riwayat abu dawud)

9.) Dari syahar bin husyab, "Sesungguhnya bilal telah qamat. tatkala ia mengucapkan "Qad qamatis salah, rasulullah saw menyebut aqamahallahu-waadamaha (Riwayat abud dawud)

10. Lihat subject "Baju&gamis - sub warna baju  no 3"

0 komentar:

Posting Komentar